De oprichtingsvergadering voor de verzelfstandiging van onze vereniging (doorgaan zonder Omni vereniging) is inmiddels achter de rug.

In deze algemene vergadering hebben we de concept-statuten doorlopen en waar mogelijk nog enkele wijzigingen aangebracht om de stukken nog verder te vereenvoudigen.
De originele concept stukken en de uiteindelijke versie zijn te bekijken via onze website. Kijk bij 'belangrijke informatie'.

Ook is in de vergadering besloten dat het huidige bestuur ook de initiële bezetting zal zijn van het bestuur van de verzelfstandigde vereniging.
NB.: zoals in de statuten aangegeven en niet anders dan het huidige beleid, is het bij iedere algemene vergadering en tenminste een keer per jaar bij de jaarvergadering mogelijk om aan personen toebedeelde bestuursfuncties aan te passen.

De planning is dat deze statuten op de 13e mei 2022, mits er geen bezwaren worden gemaakt in de komende zeven dagen, bij de notaris zullen passeren.
Daarmee is de ontbinding van de huidige Omni constructie en de verzelfstandiging van onze vereniging dan een feit. Wij kijken er alvast naar uit.