Op donderdag 25 Mei a.s. houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering waarin we
onder andere de financiën (contributie en begroting komend seizoen), het
competitie verloop en bestuurssamenstelling vaststellen (bij stemming).

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen dit ook deze avond kenbaar maken
en meedoen in de stemming.

Ontvangst met koffie vanaf 19.45 uur, aanvang 20:00 uur in de kantine van ‘de
Steiger’.

Wij nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
De agenda en betreffende stukken zijn beschikbaar via onderstaande links.