Via onderstaande linkjes zijn de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (donderdag 24 april 2018) alvast in te zien:

LET OP : bezwaar kan gemaakt worden tot 30 dagen na publicatie van deze notulen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Patrick de Jong