Hierbij de stukken van de Algemene Ledenvergadering donderdag 20 april 2017:

Uitnodiging

Agenda

Notulen 

Financieel overzicht

Begroting

Bestuursverslag