Op donderdag 14 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden waar onder andere is gesproken over de financiën (contributie en begroting komend seizoen), het competitie verloop en de bestuurssamenstelling (bij stemming).

De agenda en de bijbehorende stukken vindt u hier:

Agenda

Het jaarverslag seizoen 2015-2016

Financieel overzicht tot 1 april

Concept begroting 2016-2017