Artikelen

 

Wat heb je nodig?

1. Racket
Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. Laat je adviseren door een trainer, ervaren spelers of een winkelier wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en merk.

2. Sportkleren
Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen een trainingspak nodig met daaronder een t-shirt en een short. Wanneer je warm gespeeld bent, dan kun je je trainingspak uit doen. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed profiel.

3. Shuttles
Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor beginners en veren shuttles voor gevorderden. Meestal heeft de vereniging shuttles waar je gebruik van kunt maken.

Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

 

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.

 

Het speelveld voor het dubbelspel:

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:
mannenenkelspel (MS)
vrouwenenkelspel (WS)
mannendubbelspel (MD)
vrouwendubbelspel (WD)
gemengddubbelspel (MXD).

Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
- eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
- het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

Service algemeen
De service is heel belangrijk in badminton.
Een service is goed als:
- deze onderhands geslagen wordt
- deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven);
- de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
- de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Onderhands: Het racketblad moet naar beneden wijzen.

Service enkelspel

- Iedere speler heeft één servicebeurt.

- In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.-

- Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt..


Service dubbelspel

- Ieder team heeft een servicebeurt.

- Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker.

- In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.

- Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

Telling

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.

Je scoort een punt als:

- als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;

- als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;

- als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;

- als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als:
- als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;

- als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;

- als je in het net slaat;

- als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Een let is:

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).


Officiele spelregels NBB
De officiele spelregels bevatten alle regels van het badmintonspel! Een brochure met hierin de officiele spelregels is te koop via de badmintonshop, zie www.badminton.nl, neem button 'badmintonshop'. Of kijk op de site bij NBB, reglementen.

 

De Heraldiek 2
8255 DM Swifterbant 
tel 0321-321990
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan Badminton

 

Historie

Hieronder een korte historische inleiding over het ontstaan van de badminton als sport. Deze verhandeling is afgeleid van een artikel van de Nederlandse Badminton Bond.


historie1.png

Het ontstaan
Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton, omdat daar het spel Poona waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 kilometer van Bombay ligt, werd beoefend. Engelse officieren introduceerden het spel, waarmee zij in India kennis maakten, in Engeland en omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat landgoed was Badminton en aangenomen mag worden dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel.

historie2.png

Uit oude schilderijen staat vast dat men het spel toch ook in Europa al kende en vermoedelijk werd het onder verschillende namen beoefend. Ken Davidson, een toenmaals bekende Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de geschiedenis van het badminton heeft verdiept, kwam tot de ontdekking dat het spel reeds in de 12e eeuw in Engeland werd gespeeld, terwijl men ook in Frankrijk het spel "jeu de longue plume" al in de Middeleeuwen kende. Er bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van Adam Menyoki, waaruit blijkt dat het spel met een klein racket en een soort shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger bekend als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor Badminton zou dus "pluimbal" zijn, maar deze naam is nooit ingeburgerd.


historie3.png


De spelregels
In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand van Kolonel H.O. Selby in Karachi. Ondanks het feit dat er nu spelregels bestonden, werd het spel toch op uiteenlopende wijzen beoefend. In sommige streken werd het spel door twee personen gespeeld, die de shuttle heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan. Elders speelde men met 3 of 5 man aan elke kant van het net. Zelfs was dit rond 1910 nog het geval. Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich ontwikkelde tot specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, is niet de oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen sporthallen. Wel had men in de kringen waar het badminton beoefend werd de beschikking over grote landhuizen met zalen van "kamers-en-suite". Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de vorm van een zandloper. Als bewijs hoe een bepaalde spelregel zich kon handhaven, ondanks het feit dat de reden waarom die spelregel werd opgesteld, niet meer bestaat, moge een voorbeeld uit de spelregels van september 1968 aangehaald worden: Spelregel 17a zegt o.a. "Het is goede terugslag als de shuttle BUITEN een der palen om, OP of BINNEN de grenslijnen van het tegenoverliggende speelhelft valt". Probeert u het eens?

Oprichting van de eerste Bond
Zoals uit bovenstaande duidelijk zal zijn, is de Engelse Bond, de Badminton Association of England, de oudste nationale organisatie. In 1893 werd deze Engelse bond opgericht door Kolonel Dolby. Deze Bond is tot op heden de meest invloedrijke gebleven. Zij heeft onschatbare diensten aan de badmintonsport bewezen. Zoals bij bijna alle sporten het geval is, is de Engelse Bond niet de enige op de Britse eilanden. We kennen in Engeland ook regionale Bonden (bijv. in Schotland (1911), Wales(1928) en Ierland (1899). Geleidelijk werden er ook in andere landen nationale Bonden opgericht. Toch is de Engelse Bond, zowel wat het aantal verenigingen als ook de beoefenaren betreft wel de grootste gebleven.


historie4.png

Oprichting Nederlandse Badminton Bond
Op 15 november 1931 werd in Noordwijk de Nederlandse Badminton Bond opgericht o.m. door Mr. D.U. Stikker (de latere Minister van Buitenlandse Zaken en o.m. ook de Nederlandse vertegenwoordiger in de NATO), Mr. Punt, de heer Den Hoed, e.a. Tot en met 1938 leidde de N.B.B. een redelijk bestaan, doch van een echte groei was geen sprake, terwijl evenmin van een werkelijk populariseren van de sport gesproken kon worden. Het ligt voor de hand dat door de oorlogshandelingen en alle daarmee gepaard gaande gebeurtenissen de N.B.B. zijn activiteiten noodgedwongen moest staken. In oktober 1951 namen enthousiaste badmintonliefhebbers de organisatie evenwel weer krachtig ter hand. En daarmee begint dan een periode van popularisering en van groei. Omstreeks 1953 brachten speelgoedhandelaren en speelgoedfabrikanten goedkoop materiaal op de markt en doordat men zich gemakkelijk voor een paar centen rackets en shuttles kon aanschaffen, ging badminton "de straat op". De sport werd enorm populair en men zag het in straten en op pleinen, aan het strand en op campingterreinen met groot enthousiasme beoefenen. Deze factor heeft de grote groei van de Nederlandse Badminton Bond stellig in de hand gewerkt, want door het "straatspel" kreeg men interesse voor het werkelijk badminton. De groei die de Nederlandse Badminton Bond sinds dat jaar meemaakte, kent geen vergelijking met andere sporten. De N.B.B. werd de snelst groeiende sportbond van Nederland, en nu wij na 50 jaar N.B.B. het ledenaantal van 92.000 bereikt hebben, moeten we toch vaststellen dat de groei niet alleen nog niet tot stilstand gekomen is, maar zelfs zijn hoogtepunt nog niet bereikt heeft. Er bestaat geen twijfel dat de badmintonsport nog aan populariteit zal winnen.


Grote bondsevenementen
De grote evenementen welke jaarlijks door de Nederlandse Badminton Bond georganiseerd zijn:

 • De Internationale Kampioenschappen. Er is altijd een interessante deelname van sterke spelers uit 10-12 landen. Qua organisatie hebben deze kampioenschappen in Europa grote faam.
 • De Nationale Kampioenschappen.
 • De Nationale Jeugd- en Veteranenkampioenschappen.
 • De Bondskompetitie.
 • Deelname aan de Europa Cup kompetitie.

Daarnaast worden interessante landenontmoetingen georganiseerd.

historie5.png

Oprichting Internationale Badminton Federatie
In 1934 werd door 9 landen besloten een internationale organisatie te stichten: de I.B.F. Deze landen waren: Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales. Er werd overeengekomen dat de I.B.F. de absolute controle over het spel en de spelregels over de gehele wereld zou uitoefenen. De I.B.F. is thans uitgegroeid tot een échte wereldorganisatie, die het overkoepelend orgaan vormt van alle nationale bonden. De I.B.F. vertegenwoordigt thans de belangen van miljoenen enthousiaste badminton spelers.


Doel van de I.B.F.
Het doel van de Internationale Badminton Federatie is als volgt kort samen te vatten:

 • Het handhaven en waar nodig aanpassen van de bestaande spelregels.
 • Het stellen van regels voor internationale ontmoetingen.
 • Het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de nationale organisaties.
 • Het regelen van de Internationale Kampioenschappen voor landenteams, voor heren bekend onder de naam THOMAS CUP en voor dames onder UBER CUP.
 • Het organiseren van de Wereldkampioenschappen (individueel).
 • Het internationaal bevorderen van de badmintonsport.


Sir GeorgeThomas
In badmintonkringen is de Thomas Cup wel een begrip geworden. Sir George Thomas, 7e baron van Yapton, werd in 1881 geboren te Istanbul. Hij behaalde een titel in het gemengd dubbel op 22-jarige leeftijd. 17 jaar later behaalde hij de titel in het heren enkel en dit herhaalde hij 4 achtereenvolgende jaren. Opmerkelijk daarbij is dat hij pas na zijn veertigste jaar zijn beste vorm bereikte. Toen hij 47 was behaalde hij nog de titel in het herendubbelspel. Toen in 1948/1949 de landencompetitie van start ging, loofde hij een beker uit voor de winnaar. Deze beker is bekend geworden als de Thomas Cup. Sir George Thomas is 21 jaren president van de Internationale Badminton Federatie geweest.


historie6.png


Europese Badminton Unie
Op 24 september 1967 werd in Frankrijk de Europese Badminton Unie opgericht, waarin zich 12 bij de I.B.F. aangesloten Europese landen verenigden, t.w. België, Denemarken, West-Duitsland, Engeland, Finland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zweden en Zwitserland. Op dit moment zijn 27 landen bij de E.B.U. aangesloten. Tot de taken van de E.B.U. behoort o.a.

 • Het organiseren van de Europese Kampioenschappen (deze worden om de 2 jaar gehouden).
 • Het organiseren van Europese Jeugdkampioenschappen (deze worden eveneens om de 2 jaar gehouden, tussenliggend aan de Europese Kampioenschappen).